Nannestad Historielag ble stiftet i 1954 og er et lokalt historielag tilsluttet Romerike Historielag.

Nannestad Historielag arbeider for å fremme interessen for bygdas gamle kultur, levesett og arbeidsvilkår før i tiden og knytte forbindelsen frem til i dag.

Vi har som formål å ta vare på lokalhistorisk materiale, verne om de kulturminner som finnes i Nannestad kommune og å arbeide for å formidle historiske opplysningene til Nannestad kommunes innbyggere og andre interesserte.

Vår Postadresse:
Nannestad Historielag
Holtervegen 26
2034 HOLTER

Vår Besøksadresse:
Nannestad Historielag
Teiealleen 11
2030 NANNESTAD